Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Förvaltningar

I Falkenbergs kommun finns sex förvaltningar som utför den verksamhet som de politiska nämnderna beslutar om. Förvaltningarna ansvarar för den mesta av samhällsservicen i kommunen, bland annat förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Som kommun är vi enligt lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunpolitikerna. Förvaltningarna ser till att politikernas beslut genomförs. 

Så organiseras arbetet

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef med det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten och rutinerna fungerar. På förvaltningen arbetar flera tjänstemän med olika arbetsuppgifter, och inom flera förvaltningar finns också verksamheter på olika platser i kommunen, exempelvis skolor och äldreboenden.

Kommunens två största förvaltningar är barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Varje förvaltning har en eller flera politiska nämnder som styr verksamhetens inriktning.

Förvaltningar i falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har följande förvaltningar:

Dessutom finns det en överförmyndarförvaltning. Verksamheten är gemensam för Varberg och Falkenberg men är placerad i Varbergs kommun.

Lars Fröding är kommundirektör.

Kontakt