Information om förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Vattnet kan användas till mat och dryck utan begränsning. Läs mer här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Förvaltningar

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Arbetet sker i förvaltningar.

Kommunerna är enligt lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunpolitikerna.

Så organiseras arbetet

De olika verksamheterna är uppdelade på olika förvaltningar. Där ser de anställda till att kommunen fungerar och att politikernas beslut genomförs.

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef med det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten och rutinerna fungerar. På förvaltningen arbetar flera tjänstemän med olika arbetsuppgifter, och inom flera förvaltningar finns också verksamheter på olika platser i kommunen, exempelvis skolor och äldreboenden.

Kommunens två största förvaltningar är barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Varje förvaltning har en eller flera politiska nämnder som styr verksamhetens inriktning.

Kontakt