Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Destination Falkenberg AB

Destination Falkenberg är ett kommunalt bolag med uppdrag att samordna, utveckla och marknadsföra Falkenberg som destination.

Bolaget fokuserar på två saker:

  • att bygga platsvarumärket “Falkenberg”
  • att driva och utveckla turistinformationen i kommunen.

Falkenbergs Turistinformation är en del av destinationsbolaget.

Verksamheten startade sommaren 2013. VD för Destinationsbolaget är Fredrik Janson. 

Ska gynna besöksnäring och invånare

Destinationsbolagets verksamhet och dess finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher. Tanken med destinationssatsningen är att den ska gynna både besöksnäring och invånare i Falkenbergs kommun.

Falkenberg.se med fokus på platsen Falkenberg

Destination Falkenberg driver falkenberg.selänk till annan webbplats, där du får mer information om platsen Falkenberg.

Kontakt