Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Bolag och förbund

En del av kommunens verksamhet sker i kommunala aktiebolag. Falkenbergs kommun äger fem bolag.

Varje bolag har en politiskt vald styrelse och en vd. Kommunfullmäktige fastställer ramarna för bolagens verksamhet, till exempel hur stor avkastning som bolagen förväntas lämna till kommunen. 

Bolagsformen är lämplig när det handlar om affärsverksamhet där kommunen säljer tjänster och nyttigheter till allmänheten.

Moderbolag med flera dotterbolag

Falkenbergs Stadshus AB är kommunens koncernbolag och moderbolag. Dotterbolagen är Destination Falkenberglänk till annan webbplats, Falkenberg Energi AB,länk till annan webbplats Falkenbergs Bostads ABlänk till annan webbplats och FAVRAB. Alla bolag är helägda av kommunen.

Här kan du se de kommunala bolagens organisation (öppnas i nytt fönster)PDF.PDF

Falkenbergs kommun och Varbergs kommun äger bolag tillsammans

Utöver de bolag som ägs helt av Falkenbergs kommun finns Vatten & Miljö i Västlänk till annan webbplats som ägs gemensamt av Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Västlänk till annan webbplats är ett eget kommunalförbund som har hand om räddningstjänsten i Varberg och Falkenberg. Kommunerna köper tjänster av Räddningstjänsten.

Kontakt