Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bolag och förbund

En del av kommunens verksamhet sker i kommunala aktiebolag. Bolagsformen är lämplig när det handlar om affärsverksamhet, alltså när kommunen säljer tjänster och nyttigheter till allmänheten.

Kommunfullmäktige fastställer ramarna för bolagens verksamhet, till exempel hur stor avkastning som bolagen förväntas lämna till ägaren kommunen. Varje bolag har en politiskt vald styrelse och en vd.

Moderbolag med flera dotterbolag

Falkenbergs kommun äger ett moderbolag, Falkenbergs Stadshus AB. Det äger i sin tur Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Bostads AB och FAVRAB. Destination Falkenberg är dotterbolag till Falkenbergs Näringsliv AB.
Här kan du se de kommunala bolagens organisation.PDF

Falkenbergs kommun och Varbergs kommun äger tillsammans

Utöver de bolag som ägs helt av Falkenbergs kommun finns Vatten & Miljö i Väst som ägs gemensamt av Falkenbergs och Varbergs kommuner. Räddningstjänsten Väst är ett eget kommunalförbund som har hand om räddningstjänsten i Varberg och Falkenberg. Kommunerna köper tjänster av Räddningstjänsten.

Kontakt