Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunens organisation

Kommunen är till för alla kommuninvånare. Den ser till så att skolor, äldreomsorg, gator, hälsoskydd, idrottsanläggningar och mycket annat fungerar.

Cirka 2 800 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Dessutom arbetar flera hundra i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg.

Politiker och tjänstepersoner

Den kommunala organisationen bygger på en kombination av å ena sidan förvaltningar och bolag med anställd personal och å andra sidan en politisk organisation med förtroendevalda. Det är kommunfullmäktige som fattar de övergripande ekonomiska och strategiska besluten. Kommunfullmäktiges beslut bygger på de utredningar som görs av tjänstepersoner i förvaltningarna, de olika politiska nämndernas ställningstaganden och den beredning som sker i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Arbetsutskottet fattar vägledande beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder nästan varje vecka. Där tas beslut som ofta blir vägledande för den fortsatta politiska behandlingen. Personalutskottet har hand om ärenden som gäller kommunens anställda.

Politiker tar ställning till utredda ärenden

Under den gemensamma kommunledningen finns de olika förvaltningarna och nämnderna. Principen är densamma som för kommunstyrelsen – tjänstepersonerna utreder ärendena och lägger fram förslag för politikerna att ta ställning till. Varje förvaltning har en förvaltningschef och ett varierande antal olika enheter.

Du får ta del av protokoll och handlingar

Under respektive nämnd eller styrelse hittar du här kallelser till sammanträden och protokoll. Det går alltid att vända sig till kommunens registrator genom kontaktcenter om man vill ta del av icke sekretessbelagda handlingar som inte finns på webben.

Kontakt