Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Stipendier och fonder

Falkenbergs kommun förvaltar ett antal stiftelser som delar ut pengar till olika ändamål. Du kan bland annat söka olika stipendier.

Hur mycket pengar som finns att dela ut varierar från år till år.

Här finns en förteckningPDF över de stiftelser som Falkenbergs kommun förvaltar. Där framgår också vilken nämnd eller styrelse som beslutar om utdelning i respektive stiftelse.

Om du vill söka medel ur en stiftelse vänder du dig till den nämnd eller styrelse som beslutar om utdelning.

Stipendier inom skola

Falkenbergs skolfond

2018 är sista året att söka medel ur Falkenbergs skolfond. Det finns ungefär 100 000 kronor kvar i fonden och samtliga medel ska delas ut i december 2018. Medel delas ut till elever i Falkenbergs kommun företrädesvis för:

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamaratanda eller berömvärd flit
  • belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan
  • belöning åt elev som ägnat sig åt gymnastik eller idrott vid skolan
  • stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
  • hjälp åt elever för studier eller studieresa i Sverige eller utomlands
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av material eller andra saker, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Din ansökan för medel ur Falkenbergs skolfond behöver ha kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 oktober

Stiftelsen Per Svenssons donation

För att söka medel ur Per Svenssons donation ska du uppfylla följande kriterier:

  • i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid högre skolor
  • i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller sammanslutning (-ar) som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat sätt verkar för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt.

Din ansökan för medel ur Per Svenssons donation behöver ha kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 oktober. Det finns drygt 5000 kronor kvar att söka i fonden.

Stipendier för dig som är avgångselev på Falkenbergs gymnasieskola

Elever i avgångsklasserna på Falkenbergs gymnasieskola kan ansöka om två olika stipendium. Du kan dels söka medel ur HeljasfondenPDF för fortsatt utbildning som avser konst eller musik eller ur Sonja och Nils Wikströms stipendiefondPDF för fortsatta studier i Sverige och utomlands.

Din ansökan görs via ansökningsblankett och behöver ha kommit in till Lina Andreasson på administrationen på gymnasieskolan senast 30 april.

Kontakt