Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommunens budget

Snart kommer Falkenbergs kommun att få en ny budget för 2020-22. Tre olika budgetförslag kommer att behandlas av kommunfullmäktige 26 november.

Kommunfullmäktige kommer inom kort att ta ställning till en ny budget inför 2020-22. Man har tre olika budgetförslag att ta ställning till:

 • Framtid Falkenbergs budget
 • Centerpartiets och Moderaternas budget
 • Sverigedemokraternas budget

Satsningar i majoritetens förslag

Falkenbergs politiska majoritet Framtid Falkenberg omfattar Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Några av de satsningar som majoritetens budgetförslag omfattar är:

 • Minskade barngrupper och höjd personaltäthet i förskolan
 • Nya förskolor: Kristineslätt, Vinberg, Tånga, Vessigebro, Okome, Tröingeberg och Glommen
 • Ny grundskola i Tröingeberg och om/tillbyggnation av Hjortsbergsskolan, Långavekaskolan och Tångaskolan
 • Förbättrad ventilation och fastighetsunderhåll inom grundskolan
 • Återtagande av LSS-verksamhet och särskilt boende till kommunal regi
 • Förstärkt och utbyggd service i nya kunskaps- och kulturcentrum, Argus
 • Fria bussresor för personer över 75 år
 • Utbyggnad av det särskilda boendet på Solhaga
 • P-skiva i centrum
 • Nya gång och cykelvägar
 • Idrottshall i Glommen

Effektiviseringar

Inför budget 2020 fick nämnderna i uppdrag att lämna förslag på effektiviseringar motsvarande 2% av sina respektive budgetramar. Enligt majoritetens budgetförslag ska ungefär 70% av de föreslagna verksamhetsanpassningarna genomföras, motsvarande 37,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige avgör

Budgetförslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som i slutet av november avgör vilken budget som ska gälla för Falkenbergs kommunorganisation.

Vad är en budget?

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

Kontakt