Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Tycker du att det är krångligt med kommunal ekonomi? Läs detta och få koll på det viktigaste och vilka utmaningar vi står inför.

Varifrån får kommunen sina pengar?

Förenklat kan man säga att kommunens pengar kommer från skatter och statsbidrag. En viss del av kommunens verksamhet finansieras genom avgifter.

Corona påverkar

Coronapandemin leder till stora konsekvenser för samhället och påverkar kraftfullt förutsättningarna för ekonomin. Världsekonomin har fått en snabb konjunkturnedgång. Exakt hur Sveriges och Falkenbergs ekonomi kommer att påverkas går i skrivande stund (juni 2020) inte att säga, men kommunen räknar med ett lägre skatteunderlag till följd av ökande arbetslöshet och sänkta inkomster.

Vad påverkar ekonomin framöver?

I Falkenbergs kommun ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än vad ökningen har varit tidigare. Det gör att behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här betyder två saker:

  1. Vi behöver investera mer i servicen vi ger unga och äldre.
  2. Det blir hårdare konkurrens om framtida medarbetare när behoven av personal ökar över hela landet.

Vad ska vi göra?

För att det här ska gå ihop behöver vi jobba på ett smartare sätt. Vi behöver fråga oss: Finns det delar av det vi gör som kan digitaliseras och automatiseras? Eller något som vi kan göra annorlunda?

Hur påverkar befolkningsutvecklingen ekonomin?

När vi bli fler i kommunen behöver vi bygga fler skolor, förskolor och äldreboende. Det kostar pengar. När vi bygger till exempel en skola använder vi egna pengar och lånar en del. Ju mer vi bygger desto mer behöver vi låna. Nu har vi en låg ränta, men när ränta går upp får vi ökade räntekostnader.

Kontakt