Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ekonomiska förutsättningar

Tycker du att det är krångligt med kommunal ekonomi? Läs detta och få koll på det viktigaste och vilka utmaningar vi står inför.

Varifrån får kommunen sina pengar?
Förenklat kan man säga att kommunens pengar kommer från skatter och statsbidrag. En viss del av kommunens verksamhet finansieras genom avgifter.

Vad påverkar ekonomin framöver?
I Falkenbergs kommun ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än vad ökningen har varit tidigare. Det gör att behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här betyder två saker:

  1. Vi behöver investera mer i servicen vi ger unga och äldre.
  2. Det blir hårdare konkurrens om framtida medarbetare när behoven av personal ökar över hela landet.

Vad ska vi göra?
För att det här ska gå ihop behöver vi jobba på ett smartare sätt. Vi behöver fråga oss: Finns det delar av det vi gör som kan digitaliseras och automatiseras? Eller något som vi kan göra annorlunda?

Hur påverkar befolkningsutvecklingen ekonomin?
När vi bli fler i kommunen behöver vi bygga fler skolor, förskolor och äldreboende. Det kostar pengar. När vi bygger till exempel en skola använder vi egna pengar och lånar en del. Ju mer vi bygger desto mer behöver vi låna. Nu har vi en låg ränta, men när ränta går upp får vi ökade räntekostnader.

Vad la kommunen sina pengar på under 2018?
Under 2018 la Falkenbergs kommun 44,5 procent av hela budgeten på utbildning för barn och ungdomar som går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasiet. 38,7 procent av budgeten gick till den service som socialförvaltningen har, till exempel äldreomsorg eller annan typ av omsorg. Mycket av det som kommunen gör är vi skyldiga till att göra enligt olika lagar.

Kontakt