Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Den politiska ledningens budgetförslag

Den nya politiska ledningen i Falkenberg vill se mindre barngrupper i förskolan, fria bussresor för äldre och fortsatta investeringar i skolan. Det är några av satsningarna i Framtid Falkenbergs budgetförslag.

Framtid Falkenberg består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Under tisdagen den 6 november la de fram sitt gemensamma budgetförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunfullmäktige avgör

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som i slutet av november avgör vilken budget som ska gälla för Falkenbergs kommunorganisation, och därmed avgöra vilken service som kommunen kan erbjuda invånarna.

Det här är några av delarna i budgetförslaget

Mindre barngrupper i förskolan
För att minska barngrupperna i förskolan satsar Framtid Falkenberg 13 miljoner på årsbasis till mer personal i förskolan. Målet är att nå Skolverkets nya riktlinjer på 6-12 yngre barn eller 9-15 äldre barn per grupp.

Investeringar i lokaler för förskola och skola
Den nya politiska ledningen fortsätter att investera i utbildningslokaler och planerar att under kommande fem år bygga flera nya förskolor, rusta upp och anpassa skolor i hela kommunen till F-6 organisation samt bygga en ny byggnad för vuxenutbildningen.

Satsning för att minska ungas psykiska ohälsa

Framtid Falkenberg vill ha 8.5 nya tjänster till elevhälsan för att öka möjligheterna till tidiga insatser för barn och ungas hälsa. Det ska till exempel bli lättare att träffa en kurator eller skolsköterska på våra minsta skolor.

Fria bussresor för äldre

Framtid Falkenberg vill att alla över 75 år ska få resa gratis under vardagar mellan 9 och 15 samt kvällar och helger på Hallandstrafikens bussar i Falkenberg.

Trygghetsarbete i bostadsområden

Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget, Fabo, vill Framtid Falkenberg satsa på trygghetsarbete i kommunens bostadsområden. Målet är att genom samordnat arbete bland annat kommunorganisationen, Region Halland, näringslivet och polisen stötta de positiva krafterna och motverka kriminalitet och drogmissbruk.

Förändrad befolkningsstruktur påverkar ekonomin

Falkenberg växer och i likhet med många andra kommuner ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än tidigare. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här påverkar ekonomin.

När vi bli fler i kommunen behöver vi fler skolor, förskolor och äldreboende. Det kostar pengar. Ju mer Falkenbergs kommun bygger desto mer behöver kommunen låna. Nu är ränta låg, men när räntan går upp ökar räntekostnaderna.

För att även i fortsättningen kunna ge bra service behöver kommunorganisationen jobba på ett smartare sätt, till exempel genom digitalisering.

Krav på effektiviseringar

Sedan tidigare finns krav på att den kommunala organisationen ska se över sina kostnader, och det kravet ligger kvar i Framtid Falkenbergs budgetförslag. Under 2019 ska kommunorganisationen göra effektiviseringar som motsvarar lite drygt 20 miljoner kronor. Under nästa år ska verksamheten också se över hur den kan spara ytterligare inför år 2020. 

Så funkar budgeten
Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den budget som kommunfullmäktige väljer sätter de ekonomiska spelreglerna för 2019 men också ambitionerna för 2020 och 2021. Budgeten innehåller även en investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig från 2019 till 2023.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter