Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och via den betalar alla kommuninvånare gemensamt för en stor del av den kommunala verksamheten.

För varje hundralapp du tjänar betalar du 21,10 kronor i kommunalskatt. Kommunens övriga intäkter består av statsbidrag och fastighetsavgifter samt taxor och avgifter för till exempel äldreomsorg och barnomsorg. Kommunen får även intäkter från landsting och andra kommuner för tjänster som vi säljer, samt bidrag och ersättningar från olika myndigheter.

Förutom skatt till kommunen betalar du som skattebetalare även skatt till landstinget samt begravningsavgift. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift.

Kontakt