Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Att fakturera kommunen

Här får du som är leverantör till Falkenbergs kommun information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera oss.

Kommunens fakturaadress

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Falkenbergs kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om det saknas uppgifter på fakturan kan den skickas tillbaka.

För att fakturan ska komma rätt är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 5 + 2 siffror med bindestreck emellan t.ex 12000-01. Om du som leverantör inte har fått någon referenskod ber vi dig fråga efter den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att fakturan betalas i tid och att beställaren är en person som är anställd av Falkenbergs kommun.

Kommunens fakturaadress är:
Falkenbergs kommun
Box 293
311 23 Falkenberg

Övrig post som inte är fakturor skickas till Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg.

Obligatorska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Falkenbergs kommun.

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Referenskod 5+2 siffror xxxxx-xx
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om uppgifter på fakturan saknas eller om det inte framgår vilken person eller enhet som har beställt varan/tjänsten kan fakturan skickas tillbaka till leverantören för åtgärd. Leverantören får då skicka ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av att uppgifter saknas på fakturan.

Elektronisk faktura till kommunen

För att underlätta fakturahanteringen för såväl oss som våra leverantörer vill vi helst få fakturorna elektroniskt istället för i pappersform.

Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företaget InExchange.

Om ni vill skicka fakturor elektroniskt till Falkenbergs kommun, kontakta ekonomiavdelningen.

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter