Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och lika rättsligt bindande. Om du och din partner vill gifta er borgerligt kan ni bli vigda av en vigsel­­förrättare på stadshuset i Falkenberg. 

Hur går det till?

Vigseln förrättas av en vigselförrättare i Falkenbergs stadshus. Vigseln tar från cirka 5-10 minuter och uppåt, utifrån vad ni önskar. Efter ceremonin får ni ett bevis på att vigseln ägt rum. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om att vigseln ägt rum. Vigslar kan även förrättas på annan plats men då sker en separat överenskommelse med någon av kommunens vigselförrättare. 

Vilka ska vara med?

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Det kan vara föräldrar, barn, syskon eller vänner. Inför vigseln behöver vigselförrättaren få uppgifter om namn och adress till vittnena. För vigslar i stadshuset under kontorstid kan tjänstepersoner ställa upp som vittnen.

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan vara samma person som ska vara vittne.

Är det något vi måste göra innan vi gifter oss?

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Var ute i god tid då prövningen vanligtvis tar några veckor. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er.

Blanketterna "Ansökan om hindersprövning" samt eventuellt "Anmälan makars efternamn" finns på Skatteverkets webbplats. Dessa ska ni underteckna och skicka till Skatteverket. Du hittar blanketterna här:

Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som bekräftar att man inte är gift.

De intyg ni får av Skatteverket när hindersprövningen är klar kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" och gäller i fyra månader. Lämna in intygen till vigselförrättaren före vigseln.

Kostar det något?

Nej, att vigas och registreras borgerligt i Falkenbergs kommun är kostnadsfritt. Däremot tar vigselförrättaren ut en avgift från er för att täcka sina resekostnader runt vigseln. Dessa är en schablon på 18,50 kr/mil.

Annan plats för vigsel

Om ni har önskemål om att gifta er på någon annan tid eller plats än stadshuset går detta ofta att ordna. Tid och plats för vigseln bestäms i sådant fall direkt med någon av kommunens vigselförrättare.

Vigselförrättare

Stig Agnåker

Ledamot i kommunfullmäktige
stig.agnaker@pol.falkenberg.se
070-510 61 77

Marcelle Farjallah

marcelle.farjallah@hotmail.com
073-61 77 134

Mari-Louise Wernersson

Egen företagare
millis@wernerssonide.se
070-666 11 05

Krister Classon

musik.manus@gmail.com
070-377 62 34

Christina Johansson

Ledamot i fullmäktige
christina.johansson@pol.falkenberg.se
073-336 09 19

Klara Berg

klara@skrea.nu
073-393 22 12

Per Johansson

Ledamot i fullmäktige
per.johansson@rfsisu.se
070-211 25 41

Kontakt