Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Ordförandeklubba

Sammanträdesdagar 2018

Kommunfullmäktige

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

30

27

27

24

29

26

-

28

25

16/30*

27**

18***

Tisdag

16.00

 

Kommunstyrelsen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

16

13

13

10

15

12

-

14

11

16

13

4

Tisdag

08.30

 

Barn- och utbildningsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

24

28

21

18

23

20

-

22

19

24

14

12

Onsdag

13.15

 

Bygglovsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

22

22

19

17

14

-

23

27

25

22

13

Torsdag

08.30

 

Kommunrevisionen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

18

15

15

12

17

14

 

16

20

18

15

13 

Kultur- och fritidsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

-

6

20

17

22

19

-

30(to)

18

23

20

11

Tisdag

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

24

14

14

11

9

13

-

15

12

10

14

13(to)

Onsdag

13.00

 

Servicenämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

-

8

19

31

14

-

23

27

25

19(må)

-

Torsdag

13.15

 

Socialnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

24

21

21

18

23

13

-

22

19

24

14

12

Onsdag

08.30

 

Tekniska nämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

-

7

21

25

-

20

-

29

-

24

-

12

Onsdag

08.30

 

Trafiknämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

24

-

14

11

16

13

-

15

12

10

7

5

Onsdag

08.30

 

Överförmyndarnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

22

26

19

23

21

18

-

27

17

22

19

10

Måndag

13.30

 

* Extra KF efter valet
**  Mötet startar kl 09.00  (budgetmöte)                                                                                     *** Mötet startar kl 17.00


Sidan uppdaterad: 2018-03-19