Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Ordförandeklubba

Sammanträdesdagar 2017

Kommunfullmäktige

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

31

28

28

25

30

27

-

29

26

31

28*

19**

Tisdag

16.00

 

Kommunstyrelsen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

17

14

14

4

9

13

-

15

12

17

14

5

Tisdag

08.30

 

Barn- och utbildningsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

-

1,

22

26

24

21

-

23

27

25

22

13

Onsdag

13.15

 

Bygglovsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

26

23

23

20

18

15

-

24

21

19

23

14

Torsdag

08.30

 

Kommunrevisionen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

19

16

16

12

18

15

 

17

21

19

23

14

Torsdag

13.00

 

Kultur- och fritidsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

-

7

21

18

-

13

-

30***

19

24

-

12

Tisdag

13.00

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

-

8

5

10

14

-

16

13

11

8

13

Onsdag

13.00

 

Servicenämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

26

-

9

27

-

15

-

31

-

12

30

-

Torsdag

14.00

 

Socialnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

22

22

26

24

14

-

23

20

25

22

13

Onsdag

08.30

 

Tekniska nämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

-

8

-

26

-

21

-

30

-

25

-

13

Onsdag

08.30

 

Trafiknämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

25

-

8

12

17

7

-

16

20

11

8

6

Onsdag

08.30

 

Överförmyndarnämnden

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dag

kl

23

27

20

24

22

19

-

28

18

16

20

11

Måndag

13.30

 

*   Mötet startar kl 09.00  (budgetmöte)                                                                                      ** Mötet startar kl 17.00
*** Mötet är på en onsdag


Sidan uppdaterad: 2017-03-02