Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

3D-karta över Falkenberg

Falkenbergs kommun använder 3D-kartan Cityplanner för att planera och kommunicera utveckling till allmänheten. Hela kommunens terräng är modellerad. För tätorterna Falkenberg och Ullared finns en fotorealistsik modell av alla byggnader och vegetation. För övrigt område approximeras varje byggnad med block överensstämmande ungefärligt med höjd och volym (*).

Vår 3D-karta fungerar i alla webbläsare som har stöd för WebGL inklusive läsplattor. För datorer brukar webbläsaren Google Chrome vara klart snabbast och bäst på denna teknik enligt vår erfarenhet. Vi rekommenderar den för våra 3D-modeller.

Det finns olika ingångar till 3D-kartan beroende på vad som ska visas. Nedan finns länkar till de varianter som nu finns ute. Vi kommer att lägga ut fler planer och projekt framöver.

Snabbhjälp för Cityplanner

Klicka i bilden för att se den större

Snabbhjälp för 3D-karta

Klicka på bilden intill för att få en överblick över kartans funktioner.

För frågor och synpunkter på kartan; kontakta gärna gis@falkenberg.se eller kommunen enligt kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Förslag till detaljplan för kv Krispeln m fl (kunskap- och kulturcentrum mm)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, kontor, skola, kultur, bibliotek, idrott och centrumfunktioner m.m. Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 9,5 ha stort.

I 3D-modellen syns även det intilliggande kvarteret Hjulet med plan för köpcentrum (galleria) och bostäder.

Verklighetstrogen modell av Falkenbergs tätort och Ullaredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Navigera till Ullared och Falkenbergs tätort med vyknapparna. Här kommer senare också att läggas in vita volymblock för byggnader på resterande ytor i kommunen.

Alla kommunens byggnader med vita volymblocklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även centralorten visas här med vita blockbyggnader. Även modeller av träd visas där sådana är karterade.

(*) Inte riktigt hela kommunen har 3D-ännu. I det allra nordligaste hörnet av kommunen vid Ulvanstorp saknades markdata från Lantmäteriet när terrängmodellen beräknades. Vi bör kunna addera det senare.

Sidan uppdaterad: 2017-03-07