Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Falkenbergs medborgarlöfte för 2018

Löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, bra rutiner för brottsanmälningar i skolorna och fortsatt satsning på Sloalyckanområdet. Det är några av de aktiviteter som polisen, kommunen och Falkenbergsnämnden i Region Halland ger invånarna i Falkenberg i sitt medborgarlöfte för 2018.

Medborgarlöfte 2018 Anders Ramberg, Mari-Louise Wernersson, Christer Bartholdsson & Niclas Erlandsson

Anders Ramberg, Mari-Louise Wernersson, Christer Bartholdsson & Niclas Erlandsson

Medborgarlöftet är en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden i Region Halland och polisen i Falkenberg. Syftet är att arbeta tillsammans kring frågor som rör social hållbarhet.

– Aktiviteterna i årets medborgarlöfte skapar ett tryggare Falkenberg och bidrar till utveckling i vår kommun. Att vi arbetar tillsammans är viktigt för att nå ett mer socialt hållbart Falkenberg på både kort och lång sikt, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Tre prioriterade områden

Tre områden är prioriterade i samverkansöverenskommelsen:

  • ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak),
  • Tillit och trygghet
  • Barn och ungas uppväxtvillkor.

Utifrån dessa prioriterade områden har medborgardialoger genomförts på flera platser i Falkenberg. Resultatet av dialogerna har sedan blivit löften på aktiviteter.

Falkenbergs kommuns roll kopplat till löftena:

Förstärkning av det drogförebyggande arbetet inom skolan

  • Droginformation till alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt i syfte att öka kunskapen i ämnet. (kommunen och polisen)
  • Ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan, där rutinerna särskilt tydliggörs då det finns misstanke om att någon elev använder narkotika. Dokumentet ska förankras med alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt.(kommunen och polisen)

Ökad trygghet i Falkenbergs centrum

  • Genomföra samarbetsprojektet ”Purple Flag”. Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder utifrån ett jämställdshetsperspektiv är en central del i projektet. (kommunen)

Positiv utveckling i Sloalyckanområdet

  • Genomförande av utvecklingsprogrammet Innovationsguiden med ett projekt som syftar till att inhämta de boendes perspektiv. Detta ska leda till förslag på aktiviteter och insatser som förbättrar livsvillkoren hos de boende. (Falkenbergsnämnden, kommunen och polisen)
  • Genomförande av två Gemensamhetsfester. Dessa två fester genomförs utöver vår-, höst- och vinterfest. (kommunen)

Ökad trygghet för unga på fritiden

  • Anordna löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, vid tio tillfällen. (kommunen)

Insatser för en tryggare trafiksituation

  • En mobil hastighetstavla kommer att placeras ut vid olika platser i kommunen, vid fem tillfällen. (kommunen)

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Syftet är att polisen, kommunen, Region Halland och övriga parter i samhället – bland annat utifrån det som kommer fram i medborgardialogerna – ska skapa konkreta aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna. Läs mer om årets medborgarlöften på polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2018-02-28