Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Barnakademin blir inte en del av kommunens kulturskola

Barnakademin, som är en fristående konstskola för barn, blir inte en del av den kommunala kulturskolan. Det beslutade kommunfullmäktige i Falkenberg under tisdagen den 31/1. Politikerna beslutade även att barn- och utbildningsnämnden ska ta fram nya rutiner för obetalda förskolavgifter.

Bakgrunden till ärendet med Barnakademin är denna: Barnakademin, som är en fristående konstskola för barn, har svårt att finansiera sin verksamhet. De har tidigare fått stöd av Falkenbergs kommun. Men nya regler gör att Barnakademin inte är berättigad till det på grund av hur den är organiserad. Falkenbergs kommun har uppmuntrat Barnakademin att tillsammans med Kultur- och fritidförvaltningen hitta en lösning, men utan resultat.

 

Kulturskolan har skapande verksamhet

Under tisdagen avslog kommunfullmäktige medborgarförslaget om att Barnakademin skulle bli en del av Kulturskolan. I underlaget framgår att skapande verksamhet redan idag bedrivs i kulturskolan, samt att det inte finns ekonomiskt utrymme att inrymma Barnakademin i kulturskolan.

Nya rutiner vid obetalda förskolavgifter

Kommunfullmäktige beslutade även att barn- och utbildningsnämnden ska ändra sina rutiner i samband med att vårdnadshavare inte betalar barnomsorgsavgiften i tid. Tidigare har det funnits en risk att barn blivit av med sin förskoleplats till följd av att vårdnadshavaren inte har betalat för platsen. Målsättningen med de nya rutinerna blir att barnen ska ha kvar sin förskolplats samtidigt som kraven på betalning riktas mot vårdnadshavaren.

Sidan uppdaterad: 2018-01-30