Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vad ska Kuben innehålla?

Vilken användning ska Kuben i stadshuset ha? Den frågan är under politisk diskussion nu.

Stadshuskuben har under en längre tid varit en lokal för konstutställningar. Men i takt med att fler invånare söker sig till kommunens Kontaktcenter i stadshuset för att få svar på den service som kommunen ger har också frågan om Kubens användning kommit upp.

Fler besökare till Kontaktcenter

Kubens yta skulle enligt flera förvaltningar kunna bli en serviceyta där invånare får svar på sina frågor, samtidigt får Kontaktcenter förutsättningar att välkomna sina besökare på ett mer öppet sätt än idag. Idag besöker drygt 7 500 personer Kontaktcenter i Stadshuset för att få hjälp. År 2015 var det 3 500 personer.

Beslut om att titta vidare

Frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen den 9/1. Politikerna beslutade att tjänstemännen ska titta vidare på olika förslag för hur Kuben skulle kunna inredas och vad lokalen ska innehålla. Politikerna vill ha ett bredare underlag innan de går vidare med frågan om Kubens användningsområde.

Kommunfullmäktige avgör

För att ändra Kubens användningsområde behöver politikerna i kommunfullmäktige avgöra frågan.

Sidan uppdaterad: 2018-01-10