Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förslag för ny rutin vid avslut av chefstjänster  

I Falkenbergs kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för avslut av kommunchef och förvaltningschefer. Nu vill kommunfullmäktige att kommunstyrelsens arbetsutskott ska kunna ta dessa beslut genom delegation.

Kommunfullmäktige meddelade på tisdagen den 19/12 att de vill att kommunstyrelsen i sitt pågående arbete med delegationsordningen inför en reglering som möjliggör för kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om att avsluta anställning för förvaltningschefer och kommunchef i fråga om avsked och uppsägning.

Vilja från kommunstyrelsen

Under hösten har kommunstyrelsen också utryckt en vilja att denna uppgift ska kunna tas på delegation av kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan om vilken instans som ska kunna avsluta med förvaltningschefer och kommunchef har blivit aktuell under hösten när Falkenbergs kommun valt att avsluta samarbetet med tidigare skolchef och kommunchef.

Arbetet med att rekrytera nya chefer pågår

Nyligen blev kravprofilerna för de båda tjänsterna klara. I kravprofilen för ny kommunchef trycker Falkenbergs kommun bland annat på att den som anställs ska vara strukturerad och ha en förmåga att tillsammans med ledningsgruppen nå resultat i hela organisationen.

När det gäller rekryteringen av en ny skolchef lyfter Falkenbergs kommun fram att personen ska ha ett stort engagemang inom lärandet och utbildning samt en förmåga att se dessa frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Personen ska också ha en stark ambition att utveckla förskola och skola. Dessutom ska personen ha förmåga att se till kommunens helhet och ha ett koncernperspektiv, som då innefattar flera delar av kommunens verksamhet.

Sidan uppdaterad: 2017-12-19