Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kravprofiler för skolchef och kommunchef är klar

Arbetet med att rekrytera en ny kommunchef och en ny skolchef fortsätter. Nu har kommunstyrelsen beslutat vilka kravprofiler de söker för att leda kommunen och skolan framåt.

I kravprofilen för ny kommunchef trycker Falkenbergs kommun bland annat på att den som anställs ska vara strukturerad och ha en förmåga att tillsammans med ledningsgruppen nå resultat i hela organisationen.  

Viktigt med koncernperspektiv för skolchef

När det gäller rekryteringen av en ny skolchef lyfter Falkenbergs kommun fram att personen ska ha ett stort engagemang inom lärandet och utbildning samt en förmåga att se dessa frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Personen ska också ha en stark ambition att utveckla förskola och skola. Dessutom ska personen ha förmåga att se till kommunens helhet och ha ett koncernperspektiv, som då innefattar flera delar av kommunens verksamhet.

Vd-avtal för vissa chefsposter

Falkenbergs kommun har under hösten tagit fram ett så kallat vd-avtal som ska omfatta den nya kommunchefen och framtida förvaltningschefer. I avtalet regleras vad som sker om Falkenbergs kommun vill avsluta ett samarbete när det inte finns en saklig grund till uppsägning, till exempel om det finns brist på förtroende.

Med det nya vd-avtalet kan Falkenbergs kommun avsluta anställningen. Arbetstagaren är i så fall berättigad till en engångsersättning motsvarande 12 månadslöner.

Vill förändra delegationsordningen

I Falkenbergs kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för avslut av kommunchef och förvaltningschefer. Kommunstyrelsen har nu som ambition att kommunstyrelsens arbetsutskott framöver ska kunna få denna uppgift genom delegation.

Sidan uppdaterad: 2017-12-06