Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Samarbetet avslutat med tidigare kommunchef

Falkenbergs kommun har idag träffat en överenskommelse med den tidigare kommunchefen Charlotte Johansson. Överenskommelsen innebär att Charlotte Johansson avslutar sin anställning i Falkenbergs kommun den 31/10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände överenskommelsen under onsdagen i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

– Vi tackar Charlotte Johansson för hennes arbete i Falkenbergs kommun. Vi har följt de lagar och regler som ligger till grund för den här sortens överenskommelse, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi fortsätter nu rekryteringen av en ny kommunchef, säger Per Svensson (S), oppositionsråd.

Parterna är överens om ett avgångsvederlag som motsvarar 20 månadslöner, vilket innebär 2,4 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Kommunen står även för omställningsstöd upp till 100 000 kronor. Den totala kostnaden för Falkenbergs kommun blir 2,5 miljoner kronor.

Det här har hänt

Det var i förra veckan som kommunstyrelsen meddelade att de inte längre har förtroende för Charlotte Johansson som kommunchef. Kommunstyrelsen gav då personalavdelningen i uppdrag att utforma en överenskommelse mellan parterna för att avsluta samarbetet.

Tillförordnad kommunchef är nu Anders Ramberg, han har under en längre tid varit chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Tillförordnandet gäller till dess att kommunstyrelsen hittat en mer långsiktig lösning.

Sidan uppdaterad: 2017-10-25