Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kunskaps- och kulturcentrum får förlängd tidsplan

Falkenbergs kommun förlänger tidsplanen för Kunskaps- och kulturcentrum för att få in fler konkurrenskraftiga anbud. Byggnaden beräknas bli klar mot slutet av 2019. Samtidigt tidigareläggs renoveringen av Hus 3 med ett år.

Den tidigare tidsplanen sa att byggnaden skulle stå klar i maj 2019. Men nu förlängs tidsplanen med sju månader. Istället ska Kunskaps- och kulturcentrum vara klart den 31/12-2019. 

Därför förlängs tidsplanen

Falkenbergs kommun bedömer att byggmarknaden för närvarande är överhettad. Många entreprenörer är fulltecknade en lång tid framöver och har därför inte möjlighet att ta ett sådant här stort uppdrag med den tidsplan som tidigare fanns.

– Vi ser att kommuner i vår närhet har problem med att få in anbud till sina stora projekt och vi har själva haft svårt att få in anbud till egna projekt. Med en förlängd projekttid ger vi entreprenörerna en större flexibilitet vilket ökar chanserna för oss att få in fler konkurrenskraftiga anbud, säger Irene Wigroth, projektledare, Falkenbergs kommun.

Renovering av hus 3 startar ett år tidigare

Beslutet att förlänga tiden för Kunskaps- och kulturcentrum gör att renoveringen av Hus 3 startar ett år tidigare, hösten 2018, och därmed bli klart tidigare än beräknat, våren 2020. Falkenbergs kommun tittar nu på hur elever och personal under en övergångsperiod ska kunna använda tillfälliga lokaler i närheten.

Så påverkas biblioteket

Att tidsplanen för Kunskaps- och kulturcentrum förlängs gör att biblioteket får vara kvar i sina nuvarande lokaler något längre än beräknat.

Det här är Kunskaps- och kulturcentrum och kvarteret Krispeln

Kunskaps- och kulturcentrum är Falkenbergs kommuns största investering någonsin. I byggnaden kommer delar av Falkenbergs gymnasieskola, huvudbiblioteket och kulturskolan att finnas. Kunskaps- och kulturcentrum är del i förändringen av hela kvarteret Krispeln där bland annat Falkenbergs gymnasieskola finns. Området kommer också få en stadspark och möjligheter till 350 bostäder.

Skissbild på Kunskaps- och kulturcentrum

Skissbild på Kunskaps- och kulturcentrum

Sidan uppdaterad: 2017-10-05