Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Tillfällig skolchef utsedd för stabilitet och fortsatt fokus på utvecklingsarbete

Svante Tolf blir tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg. Han kommer att leda organisationen tills dess att en permanent skolchef finns på plats. Hans uppdrag handlar om att skapa stabilitet i verksamheten och fortsätta arbetet enligt förbättringsplanen Utbildning Falkenberg.

Svante Tolf har en lång bakgrund inom skolan, bland annat som lärare och rektor. Han har tidigare varit rektor i Falkenbergs kommun. Han har även varit skolchef i Göteborgs kommun, förvaltningschef för barn- och utbildning i Orust kommun, i Hallsbergs kommun och i Sundbybergs stad.

– Det har varit viktigt för oss att hitta en person som kan skapa stabilitet i organisationen och jobba vidare med de ambitioner som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om. Vi känner att Svante är den personen under en övergångsperiod, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.

Kerstin Angel och Svante Tolf

Kerstin Angel och Svante Tolf

Svante Tolf får uppdraget av kommunstyrelsens ordförande genom ett så kallat ordförandebeslut som kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) idag har ställt sig bakom. Tack vare god dialog med facken har rekryteringsprocessen kunnat gå snabbt. Falkenbergs tidigare skolchef Jörgen Frostlund avslutade sin tjänst i början av september efter en överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande.

– Vår organisation behöver nu en erfaren och stabil ledare. Vi vet att beskedet om tidigare skolchef har skapat oro i verksamheten. Vi jobbar i nära dialog med facken för att möta den oron. Från centralt håll har vi kopplat in företagshälsan för att ge organisationen och förvaltningsledningen det stöd man behöver, säger Kerstin Angel, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Jörgen Frostlund har under sin tid som skolchef lagt grunden för en offensiv och genomtänkt utbildningssatsning här Falkenberg. Han har på ett mycket bra sätt paketerat aktuell forskning och lyckats förmedla den till vår organisation och det är vi tacksamma för. Överenskommelsen med Jörgen handlar inte om avsaknad av resultat eller brist på förtroende kopplat till skolfrågan. Den har med annat att göra. Självklart finns det skäl för överenskommelsen, säger Mari-Louise Wernersson.

Fortsatt fokus på förbättringsplanen Utbildning Falkenberg

Barn- och utbildningsnämnden stakade i våras ut en ny väg för förskolan och skolan i Falkenbergs kommun. Ambitionen är att alla elever ska få möjligheten att utvecklas i sitt lärande och att vägen dit går genom ett tydligt konkretiserande kvalitetsarbete.

– Förbättringsplanen Utbildning Falkenberg och den höga ambitionsnivån för kommunens förskolor och skolor ligger fast och strategierna är oförändrade. Det vår organisation behöver göra nu är att fokusera på det viktiga uppdrag som vi har, nämligen utbildningsfrågan. Vi i kommunen planerar att göra många stora investeringar i våra förskolor och i vår skolverksamhet under de närmaste åren. Vi har inte tid och råd att tappa fart och fokus i detta arbete, säger Kerstin Angel.

Utöver att vara ansvarig för barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun ingår också Svante Tolf i kommunens koncernledning med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete.

– Som förvaltningschef är man inte bara ansvarig för sitt ämnesområde, man behöver också bidra till helheten, till hela kommunens utveckling. Det är en roll som förutsätter en god förmåga att samarbeta. Det gäller att både kunna driva, utmana och utveckla sin verksamhet, men samtidigt också skapa förutsättningar för en god och sund arbetsmiljö, säger Mari-Louise Wernersson.

Svante Tolf börjar sitt uppdrag redan idag, tisdagen den 19 september och kommer finnas på plats i Falkenberg idag och imorgon (20 september). Han är tillbaka i tjänst i Falkenberg den 2 oktober. Under denna period kommer kommunchef Charlotte Johansson att gå in som tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetet med att hitta en person som kan leda skolan på lång sikt fortsätter. I Falkenbergs kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för rekrytering av förvaltningschefer.

Sidan uppdaterad: 2017-09-19