Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ingen kombiterminal i Torebo

När järnvägsstationen flyttades ut från centrum 2008 började kommunen titta på hur spåren kunde användas och vilka behov industrin har. Ett förslag som utretts var en ny kombiterminal vid Torebo, som skulle kunna användas av hela regionens näringsliv.

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om en ny inriktning för projektet. I den nya inriktningen är omlastningsplatsen i Torebo struken. På en kombiterminal kan omlastning ske mellan tåg och lastbil. Det beror dels på att det är ett mycket dyrt projekt, dels på att det är ett osäkert projekt då det inte är tydligt hur behovet ser ut, och därmed osäkert vilken nytta en ny kombiterminal skulle medföra.

Fortsatt stadsutveckling

Hur marken ska användas vid gamla Falkenberg C kommer fortsätta att utredas. Det är mark som är av stor betydelse för utvecklingen i centrum. Arbetet med att så småningom ta bort spår som inte används, kommer också att fortsätta.

Sidan uppdaterad: 2017-06-13