Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bra resultat ger investeringskraft till Falkenbergs kommun

En ekonomi i balans och ett positivt resultat – det är kort sammanfattat Falkenbergs ekonomi 2016.

Falkenbergs kommun redovisar ett överskott på 99 miljoner kronor under 2016, vilket är 54 miljoner kronor bättre än budgeterat. Resultatet är högre än föregående år då kommunen gjorde ett överskott på 64 miljoner.

- Med tanke på kommunens stora investeringsbehov är det välkommet med ett bra resultat. Överskottet för 2016 gör det möjligt för oss att bekosta delar av våra investeringar med hjälp av egna medel. Precis som i hushållsekonomin är det viktigt att vi prioriterar och tänker igenom hur vi finaniserar våra investeringar. I Falkenberg både lånar vi och använder egna pengar, säger Jan Fritz, ekonomichef.

För Falkenbergs kommuns del innebär resultatet ett överskott på 4,4% under 2016 vilket är högre än målet på 2%.

- Överskottet är ett resultat av många saker. Det som sticker ut är att vi bland annat har sålt mark för 19 miljoner och fått 31 miljoner i utdelning från vårt bolag Falkenberg Energi, säger Jan Fritz.

Under 2016 har kommunens investeringar uppgått till 296 miljoner kronor, jämfört med 212 miljoner kronor 2015. Årsredovisningen ska beslutas i kommunfullmäktige under våren.

Långsiktig finansiell analys

Precis som många andra svenska kommuner står Falkenbergs kommun inför stora utmaningar med ökade verksamhetskostnader och stora investeringar. Falkenbergs kommun har därför påbörjat en analys av det långsiktiga finansiella läget, något som Falkenbergs politiker välkomnar.

- Vi som kommun måste ta vårt ansvar för att kunna lösa finansieringen av vår välfärd även på lång sikt. Vi behöver satsa inom en rad områden. Vi behöver utveckla vår infrastruktur, bygga nya förskolor, skolor och nya boenden för äldre. Samtidigt står vi inför stora demografiska utmaningar. Färre ska bidra med mer. Den långsiktiga finansiella analysen blir därför jätteviktig för vår planering, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande.

I Falkenbergs finansiella analys kommer man att blicka framåt cirka 10-20 år. Analysen genomförs just nu i samarbete med PWC och kommer att presenteras för kommunfullmäktige under våren.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29