Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Alla skolor blir F-6 eller F-9

Skapa förutsättningar för att alla kommunala grundskolor ska gå från förskoleklass och upp till årskurs sex eller upp till årskurs nio. Det vill kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden.

Det var i slutet av september förra året som barn- och utbildningsnämnden beslutade om en ny skolorganisation som bland annat byggde på tre olika stadier: F-3, F-6 och F-9. Efter beslutet lämnades flera medborgarförslag in som handlade om just stadieindelningen. Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att barn- och utbildningsnämnden ser över stadieindelningen så att skolorna i Falkenberg organiseras utifrån F-6 och F-9. Det meddelade man under tisdagens KSAU-möte. Politikerna i KSAU är eniga om att beslutet om stadieindelning ska fattas i kommunfullmäktige.

Politisk enighet i KSAU

– Vi vill ha alla skolor kvar. Nu är vi eniga om att de ska vara F-6 eller F-9. Det är bra med en politisk enighet kring hur grundskolan i Falkenberg ska organiseras långsiktigt, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg. 

Per Svensson (S), oppositionsråd, är också nöjd.

– Det här är ett jättebra förslag. Det följer i stort de förslag som vi har drivit hela tiden och jag vet många föräldrar som kommer att bli glada om det här går igenom, säger Per Svensson (S).

Det här betyder förslaget

Innebörden från kommunstyrelsens arbetsutskott är:

  • Förskole- och grundskoleplanen ska skrivas om så att samtliga skolor blir antingen F-6 eller F-9.
  • Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta om tidplan och budget efter de nya förutsättningarna.
  • Kommunfullmäktige ska ta ställning till ny budget och ny tidplan. Denna ska vara inlämnad till budgetberedningen i höst.

Det här händer nu

Frågan ska nu först gå till kommunstyrelsen som lämnar ett förslag till kommunfullmäktige. Frågan avgörs därefter i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden ska därefter verkställa det som kommunfullmäktige beslutar.

Sidan uppdaterad: 2017-03-02