Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Mer ”allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktige

Från och med kommunfullmäktiges möte i februari kommer du som bor i Falkenbergs kommun att få större möjlighet att ställa dina frågor till bland andra kommunens politiker. Det beslutade kommunfullmäktige under tisdagens möte.

Hittills har allmäneten fått möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige två gånger om året. Nu blir det ändring på det. I år och nästa år kan du ställa dina frågor vid varje kommunfullmäktige, förutom novembermötet då budgeten behandlas. Frågorna ska lämnas in senast torsdagen före nästa kommunfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är en motion från Sara-Lena Bjälkö(SD), som ville utöka allmänhetens frågestund. I motionen står det att partiet ”vill se en ökad kontakt med medborgarna gällande de politiska beslut vi tar i fullmäktige”. I motionen var förslaget att frågor skulle kunna ställas kring det aktuella mötet, men beslut blev i stället att man även kan ställa frågor även om andra kommunala angelägenheter.

Hur gör jag?

  • Frågan ska vara hos kommunen senast torsdagen före fullmäktige.
  • Du kan mejla kommun@falkenberg.se, lämna din fråga direkt till kontaktcenter eller skriva brev till Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg. Det behöver framgå tydligt att det är en fråga till allmänhetens frågestund i fullmäktige.

Vem kan jag ställa en fråga till?

Frågan kan vara ställd till en namngiven person, men det är inget krav.

Frågor får ställas till:

  • fullmäktiges ledamöter och ersättare
  • ordföranden och vice ordföranden i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser, samt till samägda bolag och revisorer.
  • Om frågan riktar sig till en namngiven person ska frågan ställas i god tid, så att personen om möjligt kan vara på plats.

Läs mer om andra sätt att påverka här.

Sidan uppdaterad: 2017-01-31