Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fabo planerar nya lägenheter på Herting

Det kommunala bostadsbolaget Fabo planerar för att bygga mellan 110-170 nya bostäder på Herting. Under tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade politikerna att detaljplanen ska ut på samråd.

Stadsdelen Herting är ett mycket attraktivt område i Falkenberg med närhet till centrum, stranden och Vallarna. Området har stora möjligheter att utvecklas och för att fler ska få möjlighet att bo här planerar det kommunala bostadsbolaget, Fabo, att bygga här.

Jobba i etapper på lång sikt

Ambitionen är att området även fortsättningsvis ska uppfattas som en helhet med rötterna i 50-talets arkitektur. Planen är att i etapper utveckla området från dagens drygt 170 lägenheter till totalt cirka 280-340 lägenheter. Tydliga entréer till området ska skapas genom att det byggs punkthus i flera våningar med lokaler i bottenplan.

– Det är mycket goda nyheter att Fabo ges möjligheten att bygga fler bostäder i centrala Falkenberg. Att utveckla ett befintligt, attraktivt område med ny bebyggelse är ett viktigt kliv framåt i vår strategi som ska generera 500 bostäder till 2025 säger Christian Kylin, VD på Fabo.

Välkommen att tycka till

För att Fabo ska kunna genomföra sina planer tar Falkenbergs kommun nu fram en detaljplan för området. Detaljplanen sätter ramarna för vad som får byggas inom ett särskilt område. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under tisdagen att detaljplanen ska ut på samråd under våren. Under samrådet är organisationer, företag, myndigheter och privatpersoner välkomna att tycka till om planerna.

Fler bostäder - ett övergripande mål

Ett av Falkenbergs kommuns övergripande mål är att möjliggöra för fler bostäder i kommunen och intresset för att bygga i kommunen är stort från många aktörer.

– Det höga tryck som är på bostadsmarknaden innebär att det kommer in fler bygglov än vanligt. För att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt jobbar vi även med att ta fram nya detaljplaner. Vi arbetar också med långsiktig planering som bland annat syftar till att se till att det ska finnas nya skolor och förskolor för våra nya invånare, säger Josefin Selander, tf samhällsbyggnadschef vid Falkenbergs kommun.


karta över planområdet på Herting

Den detaljplan som Falkenbergs kommun håller på att ta fram täcker detta område.

Sidan uppdaterad: 2017-01-25