Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Inget beslut om investeringar i Söderskolan

Kommunstyrelsen har tittat på investeringar för lokalanpassning av Söderskolan. Men ärendet lyftes ut från agendan den 17 januari.

Kommunstyrelsen har diskuterat beslut om investeringsprojektet för Söderskolans lokalanpassningar. Lokalerna i skolan behöver anpassas, för att kunna ta emot eleverna från grundsärskolan. De ska flytta dit från Hjortsbergsskolan.

Högre kostnader i förstudie

I budgetarbetet i höstas avsattes fyra miljoner kronor för lokalanpassningarna, en summa som byggde på schablonberäkningar. Nu när förstudien är klar, visar det sig att ytterligare en miljon kronor kommer att behövas för att göra de anpassningar som barnen behöver.

Arbeta vidare med frågan

Kommunstyrelsen diskuterade en del frågor kring ärendet och beslutade sig för att lyfta ärendet, det vill säga ta bort det ur dagordningen. Det ger möjlighet att arbeta vidare med ärendet.

Del av skolplanen

Bakgrunden till flytten är att barn- och utbildningsnämnden i september beslutade om en ny skolorganisation för Falkenberg. Att lokalanpassa Söderskolan är en del i den övergripande skolplanen. När ett investeringsprojekt beräknas överskrida den summa som avsatts i budget, behöver det slutliga beslutet tas i fullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2017-01-18