Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Politiker vill öppna för 16-åringar att rösta i kommunalvalet 2018

Kommunfullmäktige i Falkenberg vill att personer från 16 år ska få rösta i kommunalvalet 2018 om riksdagen tillåter det. Det beslutade man på tisdagen. Kommunfullmäktige beslutade även att avveckla Vinbergsskolan när en ny skola finns på Tröingeberg samt att låta barn- och utbildningsnämnden ta beslut kring grundsärskolans placering.

Regeringen tittar på om personer från 16 år kan få rösta i kommunalvalen 2018 i ett antal försökskommuner. Först nästa år kan ett besked komma. Vänsterpartiet i Falkenberg vill att Falkenberg ska vara en försökskommun om tankarna blir verklighet. På tisdagskvällen ställde sig en majoritet i kommunfullmäktige sig bakom Vänsterpartiets motion vars syfte är att få fler unga att engagera sig i den lokala demokratin. 

Beslut om att avveckla Vinbergsskolan

Under kommunfullmäktige beslutade politikerna även att Vinbergsskolan ska avvecklas när det finns en ny skola på Tröingeberg. Bakgrunden är att barn- och utbildningsnämnden i september beslutade om en ny skolorganisation för Falkenberg. Att avveckla Vinbergsskolan är en mindre del i den övergripande skolplanen och krävde ett beslut i kommunfullmäktige.

Medborgarmotioner om grundsärskolans placering

Under tisdagen var även frågan om grundsärskolans placering uppe i kommunfullmäktige till följd av flera inkommande medborgarförslag. Bakgrunden är att barn- och utbildningsnämnden i september beslutade att flytta grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan i Falkenberg till Söderskolan i Heberg. Även detta var en del i den övergripande skolplanen. Medborgarförslagen vill att placeringen utreds igen. Kommunfullmäktige beslutade att barn- och utbildningsnämnden ska avgöra medborgarförslagens utgång. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet, de ville istället att kommunfullmäktige ska besluta i frågan.

Sidan uppdaterad: 2016-12-20