Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun blir första Fairtrade city i Halland

Falkenbergs kommun är nu en Fairtrade city. Diplomeringen ges till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
 – Diplomeringen kräver att vi hela tiden blir bättre på dessa frågor. Därför är diplomeringen ett avstamp och startskott till att successivt höja ambitionsnivån, säger Josefine Eirefelt, utvecklingsledare på Falkenbergs kommun.

Det var i slutet av mars som kommunfullmäktige beslutade att Falkenbergs kommun skulle ansöka om att få bli en Fairtrade City. Ansökan är nu beviljad och Falkenbergs kommun blir första halländska kommun att bli Fairtrade city. Det finns totalt närmare 70 Fairtrade cities i landet.

Mer än kaffe och bananer

Att Falkenbergs kommun nu är en Fairtrade city ligger helt i linje med kommunens vision och övergripande mål. I den handlingsplan som Falkenbergs kommun har satt upp finns bland annat informationsinstatser listade. Kommunen kommer också att titta över vilka produkter som går att köpa in.
– Utbudet har breddats under de senaste åren, det handlar inte bara om kaffe och bananer, säger Josefine Eirefelt.

På lördag klockan 13.30 på Rådhustorget tar Falkenbergs kommun emot utmärkelsen från Fairtrade.

Flera kriterier att leva upp till

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i de butiker, på serveringsställen och arbetsplatser som önskar ansluta sig till samarbetet.

"Jag hoppas att vi kan inspirera"

– Det är helt rätt att sticka ut hakan och vara först i Halland med att visa vår delaktighet i globala frågor och mänskliga rättigheter på det här sättet. Jag hoppas att vi kan inspirera invånare och företagare att handla rättvisemärkt, säger Andreea Stiuca, som driver butiken Eko-logiskt i Falkenberg.


Sidan uppdaterad: 2016-11-11