Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun vill inte se ytterligare tågstopp i Varberg

Falkenbergs politiska ledning är kritisk till Varbergs tankar om att bygga ytterligare en tågstation i sin kommun om denna påverkar Öresundstågen.
– En ny station i Varberg ökar restiden mellan Falkenberg och Göteborg. Vi ska jobba för att korta restiden, inte förlänga den, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Bakgrunden till diskussionen är att Varbergs kommun tittar på ett förslag till en fördjupad översiktsplan för norra kustområdet. I förslaget framgår att Varberg tänker sig en tågstation i Väröbacka/Limabacka.

Falkenbergs kommun är kritisk till Varbergs kommuns planer på en ny station om den påverkar restiden för Öresundstågen. Det framkom när kommunstyrelsen nyligen diskuterade frågan.

– Göteborgsregionen är en viktig arbetsmarknad för Falkenberg och flera företag i Falkenberg har personal som pendlar in från Göteborgsregionen. Blir restiden längre påverkar detta arbetssituationen för många. Inom de halländska kommunerna har vi sedan tidigare en överenskommelse om ett tågstopp för Öresundstågen per kommun, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Om Varberg går vidare med sina tankar är Falkenbergs kommuns inställning att den nya stationen i Väröbacka/Limabacka endast ska trafikeras av lokaltåg och inte regionaltåg.


Sidan uppdaterad: 2016-10-21