Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Felaktiga ventilationskontroller på en rad skolor och förskolor

Det har visat sig att en rad ventilationskontroller som genomförts de senaste åren i kommunens fastigheter varit felaktiga. Tack vare en rutinkontroll gjord av miljö-och hälsoskyddsförvaltningen har problemen kunnat uppdagas. I dagsläget rör det sig om 20 kommunala verksamheter där besiktningsprotokollen inte stämmer.

Det är kommunens bostadsbolag Fabo som har haft i uppdrag att genomföra de lagstadgade ventilationskontrollerna och mäta luftkvaliteten, bland annat i kommunens skolor och förskolor, ett uppdrag som man löst genom en upphandlad certifierad besiktningsman. Efter en stickprovskontroll nyligen noterade dock tillsynsmyndigheten miljö och hälsoskyddsförvaltningen att besiktningsmannen godkänt besiktningar som hade tydliga brister och som inte borde ha godkänts. Man slog då larm både till kommunen och till Fabo. Falkenbergs kommun som är fastighetsägare ser mycket allvarligt på de nya uppgifterna.

- Det är vårt uppdrag som kommun att säkerställa att våra förskoleelever och skolbarn har en god arbetsmiljö med fungerande ventilation. Vi förväntar oss att Fabo går till botten med det här och vidtar omedelbara åtgärder för att lösa problemen, säger Irene Wigroth, chef för bygg och projektenheten på kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Christian Kylin är VD på Fabo sedan 2015:

- Våra rutiner för obligatoriska ventilationskontroller, sk OVK-besiktningar har inte fungerat. I dagsläget är det 20 kommunala verksamheter där testresultaten från vår konsult inte stämmer. Dels har man försökt att dölja allvarliga brister och anmärkningar. Resultaten har inte heller följts upp och rekommenderade ventilationsåtgärder har inte genomförts. Vi på Fabo kommer att genomföra en grundlig utredning och vidta de åtgärder som krävs för att detta inte ska uppstå igen.

Information till berörda verksamheter

Falkenbergs kommun arbetar just nu för att informera berörda verksamheter om de felaktiga protokollen.

De berörda verksamheterna är Bokens förskola, Gymnasiet Hus 20, Ätranskolan, Fageredskolan, Söderskolan (Hörselskolan), Navigatorcentrum, Ätranverken, Lotsens skola, Älvseredskolan, Falkenbergs Montessoriskola, Tångaskolan, Furubackens förskola, Vinbergskolan, Slättens förskola, Skansgårdens förskola, Gymnasiet Hus 5, Ljungby skola, Långavekaskolan, Skogstorpskolan och Rönnagård 106 (gruppboende).

- Vi kommer omgående att göra nya besiktningar och åtgärda allt det som krävs för att få ventilationen godkänd för de verksamheter som detta berör, säger Christian Kylin på Fabo.

Ytterligare insatser för bättre ventilation

Parallellt med denna utmaning står Falkenbergs kommun inför stora investeringar för att lösa andra nödvändiga ventilationsåtgärder i en rad skolor och förskolor.

Sedan 2014 finns det 50 miljoner kronor avsatta i budget för att åtgärda ventilationen på följande sex skolor: Vessigebroskolan, Schubergstorpsskolan, Ljungbyskolan, Söderskolan, Vinbergsskolan och Hjortsbergsskolan.

Tekniska nämnden hoppas även på ytterligare 95 miljoner kronor årets budgetförhandlingar för att kunna åtgärda ventilation även på Apelskolan, Fajansskolan, Hertingsskolan, Skogstorpsskolan och Tångaskolan, Fageredskolan, Årstadskolan, Slöingeskolan, Tullbroskolan, Ätranskolan, Okome skola och Tånga Montessori.

Sidan uppdaterad: 2016-10-17