Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nya bostäder i Långås

Just nu bygger kommunens fastighetsbolag Fabo 24 nya lägenheter i Långås på uppdrag av Falkenbergs kommun. Lägenheterna byggs främst för att skapa bostäder till de personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och som blivit kommunplacerade i Falkenberg.

Idag höll kommunen och Fabo ett informationsmöte för ett 40-tal inbjudna Långåsbor på Skogstorpsskolan.

Idag höll kommunen och Fabo ett informationsmöte för ett 40-tal inbjudna Långåsbor på Skogstorpsskolan. Socialchef Johan Klingborg berättar om satsningen.

Ny lagstiftning ställer högre krav

I våras trädde en ny lagstiftning i kraft som ökar kraven på Sveriges kommuner att lösa boende för personer med permanent uppehållstillstånd. Bostadsbyggnationen i Långås är en i raden av satsningar som Falkenbergs kommun gör för att lösa boende för de personer som blivit anvisade hit.

- Vi är glada över att kunna bygga i Långås. Bostadssatsningen här ger oss möjlighet att få en jämn spridning av våra nya invånare på olika platser i kommunen. Långås och Slätten var först ut. Men inte sist. Vi kommer behöva göra ännu fler satsningar på bostäder till våra kommunanvisade för att klara av lagkraven framöver, säger Johan Klingborg, socialchef i Falkenbergs kommun.

Barnfamiljer bidrar till stärkt kommunal service

Eftersom de nya lägenheterna i Långås är tänkta för barnfamiljer skapar det möjligheter för Falkenbergs kommun att stärka den kommunala servicen i lokalsamhället. Den nya boendesatsningen har bland annat bidragit till att barn- och utbildningsnämnden valt att satsa på och utveckla förskolan och i grundskolan lokalt i Långås som en del av den nya förskole- och grundskolplanen för Falkenbergs kommun.

- Inledningsvis blir det en tillfällig byggnad med ett nytt klassrum och en ny förskoleavdelning. 2018 kommer Långåsskolan att bli en F6-skola. Det finns även ett beslut och ett investeringsförslag som omfattar tre nya permanenta förskoleavdelningar, ytterligare tre klassrum, ett nytt skolkök, en ny matsal samt en specialsal för slöjd och hemkunskap, säger Martin Lövström, planerare vid kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Inflyttning i november

Bostäderna i Långås kommer att vara klara för inflyttning i mitten av november.

- Än är det inte klart vilka som kommer till Långås. Vi inväntar fortfarande besked från Migrationsverket gällande våra kommunplaceringar, säger Tor Jacobsson, verksamhetschef med ansvar för flykting- och integrationsfrågor inom socialförvaltningen.

Under 2016 är Falkenbergs kommun anvisade att ta emot 79 personer med permanent uppehållstillstånd. Prognosen för 2017 är ytterligare cirka 130-150 nya kommunanvisningar till Falkenberg.

Sidan uppdaterad: 2016-09-21