Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Diskussion om framtida investeringar i förskola och skola vid kommande nämndsmöte

Falkenbergs kommun behöver investera i skolan för att möta befolkningstillväxten. På onsdag den 21/9 diskuterar de politiska partierna och barn- och utbildningsförvaltningen sina hållbara och långsiktiga planer för kommunens skolor när utbildningsnämnden sammanträder.

De senaste åren har befolkningen i Falkenbergs kommun ökat med ungefär 500 personer varje år. Kommunens nya invånare väljer främst att bosätta sig i kustområdena och i Falkenberg. I andra delar av kommunen är befolkningsnivån stabil eller något sjunkande. För att säkerställa att alla barn får plats i förskolan och grundskolan behöver Falkenbergs kommun göra stora investeringar.

Förvaltningen har tagit fram ett omfattande underlag

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett vilka investeringar som Falkenbergs kommun behöver göra för att möta befolkningsökningen. De har också tittat på vilka krav som ställs i den nya läroplanen. Underlaget är nu klart och innehåller flera förslag på investeringar. Även Alliansen plus och Socialdemokraterna lägger fram egna förslag på vilka investeringar kommunen behöver göra inom förskola och grundskola.

– Förvaltningen har i samarbete med andra kommunala förvaltningar redovisat ett gediget underlag. Vi kommer att ha nytta av det framöver. Vi inom politiken har valt att göra egna förslag utifrån en större helhetsbild, säger Kerstin Angel (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Falkenbergs kommun.

Hennes uppfattning delas av Peter Dygården (S), andre vice ordförande i nämnden.

– Förvaltningen har tagit fram ett bra underlag utifrån ett skolperspektiv medan vi har kunnat väga in även andra perspektiv, säger han.

Enighet om nya skolor

Det finns flera delar där politikerna är eniga. Alliansen plus och Socialdemokraterna vill till exempel se en ny skola på Tröingeberg. Den ska sträcka sig från förskoleklass till årskurs nio, F-9, och ersätta Vinbergsskolan. De är också eniga om att utreda om det är möjligt med en kommunal skola i Ringsegård.

Delvis eniga om stadieindelning

Det finns också delar där Alliansen plus och Socialdemokraterna delvis är eniga. Alliansen plus föreslår en F-3/F-6/F-9 stadieindelning för kommunen. Socialdemokratierna föreslår en ren F-6/F-9 stadieindelning i hela kommunen. Båda blocken är dock överens om att stadieindelningen ska påbörjas med start från och med nästa år.

Föreslår att småskolor blir kvar

När det gäller skolorna i Årstad, Fagered, Älvsered och Okome föreslår båda blocken att skolorna ska vara kvar. Alliansen plus föreslår att dessa skolor ska vara F-3-skolor. Socialdemokraterna föreslår att dessa skolor ska vara F-6-skolor.

Förslag om grundsärskolan

Alliansen plus föreslår att flytta grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Socialdemokraterna vill att förvaltningen ska utreda om grundsärskolan ska placeras på Söderskolan eller på en framtida Tröingebergsskola.

Investeringar i förskolan

Alliansen plus och Socialdemokraterna föreslår flera investeringar i förskolan för att slippa tillfälliga paviljonger. Till exempel är de eniga om att etablera en ny förskola vid Hertingskolan med åtta avdelningar och en ny förskola i området Lyckan med sex avdelningar. Båda blocken har också förslag på att avveckla vissa förskolor med få avdelningar.

Viktiga steg för framtidens skola

– Det ska bli intressant och spännande att vara delaktig i att bygga upp Falkenberg som skolkommun. Att vi nu kan få en långsiktighet skapar förutsättningar för ökad kunskap hos barn och elever, säger Jörgen Frostlund, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

På onsdag den 21/9 är nämndssammanträdet och politikerna har alltid möjlighet att ändra sina förslag fram till beslut är fattat.

Sidan uppdaterad: 2016-09-21