Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun behåller äganderätten över Knölaberget 1

Falkenbergs kommun behåller äganderätten över fastigheten Knölaberget 1 där det idag ligger 230 badstugor. En majoritet i kommunstyrelsen anser att området är strategiskt viktigt för kommunen och säljer därför inte marken till Knölabergets samhällsförening som velat köpa marken.

Skrea strand har stor betydelse för turismen i Falkenbergs kommun och Knölaberget 1 är en av de större fastigheterna vid stranden. Intill fastigheten finns till exempel bangolf, tennis, badanläggning och hotell.

Falkenbergs kommun äger Knölaberget 1 och även andra delar vid Skrea strand. Dessa fastigheter upplåter kommunen till olika aktörer genom olika former. För att Falkenbergs kommun även i fortsättningen ska kunna ha en helhetssyn av området valde kommunstyrelsen under tisdagen att avslå Knölabergets samfällighetsförenings förfrågan om att köpa loss fastigheten. Centerpartiet och liberalerna reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut och föreslog istället att kommunen säljer fastigheten.

Inom Knölaberget 1 finns 230 badstugor. Ägarna till badstugorna arrenderar idag marken av Falkenbergs kommun. Det finns inga planer på att ändra detta.

Sidan uppdaterad: 2016-09-06