Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun justerar sin grafiska profil

I samband med att Falkenberg nu fått ett nytt platsvarumärke har Falkenbergs kommuns verksamhet sett över sin grafiska profil.

Falkenbergs kommun justerar nu sin grafiska profil efter ett beslut i kommunstyrelsen.

- Det innebär inga större förändringar egentligen. Det vi gör är att ta bort begreppet ”Hitta det här”. Vi tar också bort den gröna vågen som synts i vår kommunikation och marknadsföring sedan 2007, säger Monica Klingborg, kommunikationsstrateg på Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun som organisation behåller även fortsättningsvis falken som symbol.

- Vi återanvänder originalet från 1999. Det är ju kommunens heraldiska vapen som är fastställt av kungen. Vi har dock gjort en enklare uppdatering av färgskalan, och så har vi lagt till ordet ”kommun” i logotypen, säger Fredrik Johansson, grafiker på Falkenbergs kommun.

Den justerade grafiska profilen kommer bytas ut gradvis. Det grafiska arbetet görs internt av kommunens kommunikationsenhet.

- Det är inte frågan om någon nylansering. Platsen Falkenberg och kommunen som verksamhet har länge använt sig av samma symbol. Det vi gör nu är att tydligare skilja på de bägge begreppen. Vi i kommunen jobbar med samhällsutveckling, service och demokrati. Platsens identitet och marknadsföring som görs inom varumärket FBG är något helt annat, säger Monica Klingborg.

Den nya grafiska profilen är fastställd av kommunstyrelsen och kommer presenteras för kommunfullmäktige den 30 augusti.

Ny och gammal logotyp för Falkenbergs kommun
Sidan uppdaterad: 2016-08-12