Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Eldningsförbudet upphävt 

På grund av den senaste tidens regnande har risken för brand i skog och mark minskat. Enligt SMHI är den fortsatta brandriskprognosen låg. Risken för brand i skog och mark är därför så pass liten att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. 

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om (2003:789) om skydd mot olyckor har Varbergs och Falkenbergs kommuner i dag, 2016-06-30, beslutat att med omedelbar verkan häva rådande eldningsförbud.

Vi påminner dock om att eldning alltid sker under eget ansvar och på egen risk! 

Sidan uppdaterad: 2016-06-30