Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Platsvarumärket klubbat i fullmäktige

Nu är platsvarumärket för Falkenberg formellt klubbat i Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige.

Slutrapporten för platsvarumärket Falkenberg

Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommunorganisation med bolag lett och samordnat arbetet för att definiera ett varumärke för Falkenberg som plats. Idag beslutade kommunfullmäktige att formellt godkänna platsvarumärkesrapporten och dess slutsatser. Det innebär att ramverket kommer att bli vägledande för kommunorganisationen i den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av Falkenberg som plats. 

Arbetsprocessen som ligger till grund för det nya platsvarumärket har kallats ”Attraktionskraft Falkenberg” och har genomförts tillsammans med invånare, företag och föreningar.

Falkenbergs ny kommunchef Charlotte Johansson är den person i tjänstemannaorganisationen som får i uppdrag att implementera platsvarumärkesarbetet i den kommunala verksamheten. 

Platsvarumärket ska stärka Falkenbergs attraktionskraft

Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka Falkenbergs konkurrens- och attraktionskraft så att fler väljer att bo, besöka och driva sina företag i kommunen. Genom att aktivt verka för en hållbar tillväxt skapas goda förutsättningar för en fortsatt fungerande välfärd och god samhällsservice. Det bidrar även till att fler kan och vill bidra till en ännu mer spännande och kreativ livsplats.

För mer information om platsvarumärkesarbetet för Falkenberg: www.falkenberg.se/attraktionskraft

Sidan uppdaterad: 2016-06-28