Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Fabos köp av Coop-fastigheten

Ett enigt kommunfullmäktige ställer sig bakom Fabos köp av Spettet 1. På fastigheten finns i dag bland annat Coop. Fabos lånsiktiga ambition är att bygga bostäder på tomten.

Nyligen meddelande det kommunala bostadsbolaget Fabo att de har köpt fastigheten där bland annat Coop idag ligger. Fabo anser att fastigheten har ett strategiskt läge för framtida bostäder i Falkenbergs centrum. Under tisdagen var ärendet uppe i kommunfullmäktige, Falkenbergs högsta politiska ledning. Ett enigt fullmäktige uttalade att de delar bolagets uppfattning att detta är ett viktigt fastighetsköp för kommunens utveckling.

Samtidigt valde kommunfullmäktige att påpeka för Fabos ledning att beslutsgången inte gått enligt de gällande rutinerna. Rutinerna säger att både kommunfullmäktige och Fabos moderbolag, Falkenbergs Stadshus AB, ska få ta ställning till och ge sitt godkännande i förväg vid denna typ av köp. Kommunfullmäktige vill därför att både kommunstyrelsen och Falkenbergs Stadshus AB ska granska Fabos rutiner och återkomma till kommunfullmäktige med resultatet.


Sidan uppdaterad: 2016-06-28
    Ingen giltig användare vald.