Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Mari-Louise Wernersson, Christer Bartholdsson, Rolf Landholm och Niclas Erlandsson skriver under avtalet. De sitter i en soffa.

Mari-Louise Wernersson, Christer Bartholdsson, kommunchef Rolf Landholm och Niclas Erlandsson.

Polisen, regionen och kommunen i nytt samarbete för ökad social hållbarhet

Onsdag 8 juni har en samverkansöverenskommelse skrivits under. Den är ett sätt att tillsammans göra fler gemensamma insatser för att öka social hållbarhet och minska skillnaderna i medborgares välfärd och hälsa i Falkenbergs kommun.

Det är Falkenbergs kommun, lokalpolisområde Falkenberg och Falkenbergsnämnden Region Halland som skriver under överenskommelsen.

Syftet är att skapa ett mer strukturerat och planerat samarbete i frågor som berör två eller alla organisationer.

– Vi vet att vi som kommun inte ensamma kan lösa vissa frågor. Tillsammans kan vi göra större skillnad för fler, säger Mari-Louise Wernersson(C), kommunråd i Falkenberg.

Det praktiska arbetet kommer att ske genom Rådet för social hållbarhet, där samtliga organisationer är representerade. Det är ett rådgivande organ som träffas minst tre gånger per år.

– Styrkan i vår samverkan är att vi har olika kunskaper och arbetar utifrån olika lagstiftning. Tillsammans har vi bredden och kan arbeta aktivt för en trygg kommun, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

Ursprunget till den här samverkansöverenskommelsen är polisens omorganisation 1 januari 2015, som ska utgå från ett lokalt perspektiv och där ingår ökad lokal samverkan med till exempel kommunen. För att ytterligare öka kraften i samarbetet är även Region Halland med.

– Vi är många aktörer som måste arbeta tillsammans för att skapa ett mer socialt hållbart Falkenberg. Jag tror att samverkansöverenskommelsen tillsammans med Rådet för social hållbarhet skapar de förutsättningar som behövs för att lyckas i arbetet, säger Niclas Erlandsson(L), ordförande i Falkenbergsnämnden i Region Halland.

Prioriterade områden 2016-2017

ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak)

Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Tillit och trygghet

Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda uppväxtvillkor.

Sidan uppdaterad: 2016-06-08