Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenberg Energi minskar klimatavtrycket motsvarande 25 000 Mallorca-resor

Ungefär lika mycket koldioxid som från drygt 25 000 flygresor till Mallorca, tur och retur. Så mycket har Falkenberg Energi tillsammans med kunderna minskat klimatavtrycket.

Detta framkommer när Falkenberg Energi för första gången presenterar sitt klimatbokslut. Inte minst är det fjärrvärmen som ger goda resultat i klimatbokslutet för 2015. Fjärrvärmen besparar klimatet 20 000 ton koldioxid jämfört med om värmekunderna istället skulle ha använt gas och värmepumpar.

Förnybart från skog, vind och sol

Falkenberg Energi väljer förnybar energi som ger minimala utsläpp av fossil koldioxid. I fjärrvärmeproduktionen är det skogsflis, pellets, värmeåtervinning och bioolja som bidrar genom att ersätta fossila bränslen. Den totala andelen förnybart bränsle för fjärrvärmeproduktionen slutade 2015 på 97 procent. Det är inte enbart fjärrvärmen som sparar koldioxid. Även företagets vindkraftproduktion har stor betydelse.

– Vår produktion av vindel ersatte knappt 1 300 ton koldioxid under 2015, säger miljöchef Jens Melin. Till detta kommer att vi bara säljer el märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning av el.

Engagemang är viktigt

Falkenberg Energi presenterar sitt klimatbokslut för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan. Initiativet sker tillsammans med fem andra hallandsföretag, Energi och Miljöcentrum (EMC) samt Alexandersoninstitutet (AI).

Sidan uppdaterad: 2016-06-08