Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bostadsfokus när kommunfullmäktige sätter kursen för de närmsta åren

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagen om fokusområden för budgetarbetet 2017-2019. Ett av områdena ska bland annat utgå från kommunens fyra övergripande mål.

Falkenbergs fyra övergripande mål är:

  • Falkenberg ska bli mer inkluderande.
  • Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden.
  • Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen.
  • Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Målen utgår från kommunens vision: "Vi växer för en hållbar framtid" där kommunen tydliggör sin ambition att växa och vara minst 50 000 invånare till år 2030. Målarbetet har skett i ett parti- och block överskridande samarbete.

Uppdrag till Fabo

Även om bostadsfrågan ingår i de övergripande målen vill kommunfullmäktige ha ytterligare fokus på frågan. De säger nämligen också att kommunstyrelsen ska ta fram förslag på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande. Det kommunala bostadsbolaget Fabo får i uppdrag av fullmäktige att redovisa förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning samt se över olika finansieringsalternativ som finns för ytterligare nyproduktion.

Underlätta för personer med psykisk funktionsnedsättning

Andra punkter som den kommunala verksamheten ska fokusera på den närmsta tiden är bland annat att titta på möjligheter till att personer med psykisk funktionsnedsättning lättare ska få ett eget boende och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige vill även att den kommunala verksamheten tillsammans med Falkenberg Energi ska titta på miljöfrågan, då genom att peka ut placering och finansiering av laddstolpar för kommunens elbilar.

Sidan uppdaterad: 2016-06-01