Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunfullmäktige godkänner Falkenbergs kommuns årsredovisning

Kommunfullmäktige i Falkenberg godkänner Falkenbergs kommuns årsredovisning för 2015. Årsredovisning visar att förra året var ett stabilt ekonomiskt år.

Kommunen når ett överskott på tre procent (64 miljoner kronor) av kommunens skatteintäkter och statsbidrag, vilket är mer än det finansiella målet på två procent som politikerna har beslutat om.

Eget kapital till investeringar
När kommunen når sitt finansiella mål ger det en stabil kommunal ekonomi på lång sikt. Kommunen kan använda överskottet till egna investeringar utan att dra på sig höga lånekostander.

– Man kan jämföra med ett par som köper ett hus. De betalar huset med egna pengar och banklån. Ju mer eget kapital de betalar med desto mindre behöver de låna. Har de tagit höga lån kan det leda till farligt höga räntekostnader i framtiden. Det är precis likadant för Falkenbergs kommun, säger Jan Fritz, ekonomichef Falkenbergs kommun.

Kritik på redovisningen
Kommunens revisorer riktar dock kritik mot kommunens årsredovisning. Kritiken ligger i att kommunstyrelsen har beslutat att avsätta pengar för pensionsskulder. Enligt revisorerna är detta olagligt och istället skulle detta ha redovisats som en så kallad ansvarsförbindelse. Enligt kommunens revisorer ska avsättningen tas tillbaka och pengarna ska därefter föras över till det egna kapitalet i balansräkningen.

En klar majoritet av politikerna i kommunfullmäktige röstade under tisdagskvällen ändå för att godkänna Falkenbergs kommuns årsredovisning för 2015.


Sidan uppdaterad: 2016-06-01