Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny tillfällig chef för samhällsbyggnadsavdelningen

Nu är det klart att planchef Josefin Selander går in som tillförordnad chef för samhällsbyggnadsavdelningen SBA (tidigare stadsbyggnadskontoret SBK) i samband med att Catharina Rydberg Lilja avslutar sin tjänst i slutet av maj.

Josefin Selander kommer att ha ett uppdrag som tillförordnad chef för samhällsbyggnadsavdelningen fram till årsskiftet. Förnärvarande arbetar hon som planchef inom samma avdelning.

Parallellt med detta har kommunchef Rolf Landholm gett i uppdrag att se över hur den fortsatta verksamheten inom samhällsbyggnadsavdelningen ska organiseras och resurssättas.

- När vi jobbar med den strategiska samhällsplaneringen ser att vi behöver kunna hantera en mer komplex verklighet på ett bättre sätt. Vi har flera uppdrag som visar på behovet av en strategisk planering som går tvärs över våra traditionella förvaltningsgränser. Nu får vi möjlighet att se över vårt arbete och hitta nya vägar framåt, säger Rolf Landholm.

Samhällsbyggnadsavdelningen är idag den del av kommunens organisation som ansvarar för den fysiska planeringen av Falkenberg och som leder kommunens samhällsbyggande processer.

SBA består idag av fem enheter; bygg-och projektenheten, bygglovsenheten, gatu-och trafikenheten, mark- och exploateringsenheten samt planenheten. Avdelningen jobbar mot fyra olika politiska nämnder, kommunstyrelsen, bygglovsnämnden, trafiknämnden och tekniska nämnden.

Sidan uppdaterad: 2017-02-07