Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun bygger bostäder för att möta nytt lagkrav

Falkenbergs kommun bygger 25 mindre lägenheter för ensamhushåll i utkanten av Slätten i Falkenberg. Socialförvaltningen kommer att hyra ut bostäderna till nyanlända över 18 år med uppehållstillstånd och till personer som har svårt att få ett boende på bostadsmarknaden.

– Chanserna till en god integration är bra eftersom Slätten ligger förhållandevis nära centrum och att det finns flera fritidsanläggningar i närheten. Socialförvaltningen kommer också att lägga personalresurser kopplat till bostäderna för att öka integrationen ytterligare, säger Tor Jacobsen, chef för flyktingmottagandet på socialförvaltningen.

Ny lagstiftning
Sedan den 1 mars gäller en ny lag som ökar kravenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Sveriges kommuner att lösa boende för personer med permanent uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lägenheterna på Slätten är en följd av lagstiftningen.

Finansiering genom statliga pengar
Finansieringen av bostäderna sker genom den ersättning som kommunen får från staten för att ta hand om människor på flykt. Kommunen räknar också med hyresintäkter. Inflyttning sker 1 september.

Bra samarbeten
För att Falkenbergs kommun ska leva upp till den nya lagen planeras det för fler bostäder på flera platser i kommunen.

– Vi har ett bra samarbete med FaBo. Dessutom finns det en gemensam syn i Halland om att vi behöver samla alla krafter för att skapa en lyckad integration som bland annat leder till arbete. Det är viktigt att veta att det här arbetet kräver tid och tålamod, säger Tor Jacobsen.

Bostadsfrågan har högprioritet
Samtidigt pågår ett övergripande arbete med bostadsfrågan för hela Falkenbergs kommun. Under årets tre första månader har detaljplaner för 330 nya bostäder inom Falkenbergs kommun blivit klara. Falkenbergs kommun förbereder också för 550 nya bostäder på Bacchus under ett antal år. Utöver detta arbetar det kommunägda bostadsbolaget FaBo långsiktigt och planerar att bygga 500 nya lägenheter i hela kommunen fram till 2025. För tillfället tittar Fabo på var de ska bygga.

Sidan uppdaterad: 2016-05-09