Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs stadsbyggnadschef slutar

Catharina Rydberg Lilja har valt att avsluta sin tjänst som chef för samhällsbyggnadsavdelningen, fd SBK i Falkenbergs kommun efter knappt ett år på sin tjänst. Rydberg Lilja har fått en ny tjänst som biträdande kommunchef i Halmstad.

Catharina Rydberg Lilja

Catharina Rydberg Lilja har jobbat i Falkenbergs kommun i sammanlagt sex år, främst som näringslivschef mellan åren 2009-2014 och som chef för stadsbyggnadskontoret sedan sommaren 2015.

- Jag har haft några fantastiska år i Falkenberg, men detta var en chans som jag inte kunde motstå. Jag vill tacka alla Falkenbergare och kollegor för en härlig och utvecklande tid, säger Catharina Rydberg Lilja.

Samhällsbyggnadsavdelningen (fd stadsbyggnadskontoret, SBK) är den del av kommunens organisation som ansvarar för den fysiska planeringen av Falkenberg och som leder kommunens samhällsbyggande processer. SBK består idag av fem enheter; bygg-och projektenheten, bygglovsenheten, gatu-och trafikenheten, mark- och exploateringsenheten samt planenheten.

Catharina Rydberg Lilja kommer avsluta sin tjänst i maj.

Sidan uppdaterad: 2016-04-05