Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fasadrenovering och tillgänglighetsanpassning av Stadshuset

Just nu pågår ett exteriört underhållsarbete av Stadshuset. Det är fasaden som ska ses över, fogas och rengöras. Under april kommer även huvudentrén till Stadshuskuben att vara tillgänglighetsanpassad och utrustad med hiss.

Längs med kortsidan av Stadshuset har det byggts en tillgänglighetsanpassad passage in till Kuben. Det har även installerats en enklare lyftplatta/hiss mellan Kuben och kommunens kontaktcenter för att ytterligare underlätta tillgängligheten för besökare och personal. Hissen kommer kunna tas i bruk inom kort.

Under våren färdigställer kommunen även upprustningen av Stadshusets marmorfasad. Det arbetet beräknas vara klar runt månadsskiftet maj/juni.

Falkenbergs Stadshus invigdes 1960. Byggnaden är ritad av arkitekt SAR Lennart Tham.

Sidan uppdaterad: 2016-03-30