Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Viktigt steg för förändring av spårområdet i centrala Falkenberg

Kommunstyrelsen säger ja till att fördjupa arbetet med att bygga ett logistikområde med kombiterminal vid Västkustbanan samt göra en förändring av spårområdet i centrala Falkenberg. Förändringen ska ge plats för en modern mindre järnvägslastplats och för stadsutveckling, till exempel nya bostäder.

Arbetet med att hitta en lösning för industrispåret i centrala Falkenberg har pågått i flera år. Avsiktsförklaringen, som kommunstyrelsen nu ställer sig bakom, är ett första steg mot en förändring av spårområdet vid den gamla bangården och ett förverkligande av en kombiterminal vid Västkustbanan. Övriga samarbetspartners, Trafikverket och Region Halland, planerar att skriva under förklaringen inom kort.

För att kunna skapa bostäder vid den gamla bangården behöver parterna genomföra flera etapper. Det handlar om att bygga en ny överlämningsbangård i direkt anslutning till Västkustbanan som ska ersätta den som idag finns vid den gamla bangården. Därefter anlägger man en ny mindre lastplats vid befintliga spår i höjd med SCA:s anläggning. Lastplatsen ska vara öppen för de företag som vill använda den. När detta är klart kan spåren på den gamla bangården tas bort och marken skulle kunna användas till bostadsbyggnation.

- Det här är ett långsiktigt arbete som är till nytta för Falkenberg. Vi binder ihop centrum på ett tydligt sätt och ger samtidigt företagen möjlighet att växa och använda järnväg för sina transporter, säger Josefin Selander, planchef på Falkenbergs kommun.

När den nya överlämningsbangården vid Västkustbanan är klar finns det också mark utpekad i översiktsplanen för ett framtida logistikområde, på den västra sidan av Västkustbanan.  

Efter att samtliga parter har undertecknat avsiktsförklaringen är nästa steg att kommer överens om ett genomförande avtal. Avtalet bör vara på plats innan Region Halland skickar ut kommande Regionala Infrastrukturplan på remiss, vilket sannolikt kommer att ske sommaren 2017.

Fakta - Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen är en principöverenskommelse som tydliggör hur de undertecknande parterna ser på det fortsatta arbete och det fortsatta samarbetet. En avsiktsförklaring är inte ett bindande juridiskt avtal.


Sidan uppdaterad: 2016-03-09