Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nya bostäder i Falkenbergs kommun

Som på många håll i landet står Falkenbergs kommun inför stora utmaningar gällande bostadsförsörjningen till kommunens invånare. Bland annat träder den första mars en ny lag i kraft som ökar kraven på Sveriges kommuner att lösa boende för personer med permanent uppehållstillstånd.

Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. 

Falkenbergs kommun ska under 2016 ta emot 79 personer med permanent uppehållstillstånd som anvisats Falkenberg via Länsstyrelsen och Migrationsverket. Utöver denna grupp ansvarar även Falkenbergs kommun för att lösa bostäder åt andra målgrupper med särskilda behov.

– För att kunna möta de nya lagkraven och den stora efterfrågan på boende generellt i Falkenbergs kommun behöver vi ta en del nya grepp, öka byggtakten och tillsammans hitta bra och hållbara bostadslösningar, säger Catharina Rydberg Lilja, chef för stadsbyggnadskontoret. 

Kommunens bostadsbolag FaBo har bland annat fått i uppdrag att bygga 24 trerums-lägenheter i Långås vid Axels väg. Dessa lägenheter planeras vara färdiga för inflyttning i oktober i år. Målgruppen för dessa lägenheter är främst barnfamiljer.

– Vi ställer oss bakom beslutet som fattats i kommunen, att lägenheter måste tillförskaffas snabbt. Socialförvaltningen kommer att ansvara för en fördelning av dessa lägenheter så att det blir gynnsamt för integrationen i samhället och för närområdet i övrigt. Skola och omsorg är också viktiga faktorer att ta hänsyn till. Byggnationen i Långås är en del av en helhetslösning, säger Christian Kylin, VD på FaBo. 

Parallellt fortsätter Falkenbergs kommun att planera långsiktigt för en bred och offensiv bostadsplanering, bland annat med utvecklingsmål kopplat till fler bostäder och ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Kommunens bostadsbolag FaBo planerar att, utöver lägenheterna i Långås, bygga 500 nya lägenheter i kommunen fram till 2025, bland annat i Ullared, på Hjortsberg och i Glommen.

– Som tillväxtkommun har vi även många privata entreprenörer som planerar för nya bostäder i hela kommunen. Det blir 120 bostadsrättslägenheter i Stafsinge, flerbostadshus vid stationsområdet, bostadsbyggnation i Skrea och längs med kusten. Vi hoppas även att byggnationen i kvarteret Hjulet vid Stortorget kommer igång under 2017, säger Catharina Rydberg Lilja.

Sidan uppdaterad: 2016-03-01