Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En tankbil för dricksvatten.

Så här ser en tankbil ut. Bilden är tagen vid en likknande övning i Varberg.

Kommunen övar avbrott i vattenförsörjningen – vad skulle du göra?

Hur agerar kommunen om det plötsligt blir stora problem med dricksvattnet? Det ska kommunen, Vivab och Räddningstjänsten Väst med flera öva tillsammans med livsmedelsverket på torsdag 28/1.  Samtidigt vill vi uppmärksamma alla invånare på vikten av att tänka över hur de kan agera om det blir avbrott eller föroreningar i vattnet.

– Det är bra att ha beredskap för att kunna klara sig i upp emot tre dygn, eller så länge dina förutsättningar tillåter, om det blir någon plötslig störning i samhället, säger Pär Aleljung, som ingår i kris- och beredskapsgruppen på livsmedelsverket och är en av dem som håller i övningen.

Under övningen kommer kommunen att samla krisledningsstaben för att reda ut en plötsligt uppkommen situation. Att öva är något som sker regelbundet, för att personal i kommunen ska ha såväl medvetenhet som beredskap för oväntade händelser. Utgångspunkten är att problemet i så stor utsträckning som möjligt ska lösas inom den vanliga organisationen. Det innebär till exempel, att ett skolkök ska kunna laga mat även om vattnet inte kommer ur kranen som vanligt.

– Vi vill se vad som fungerar bra och vad vi kan bli bättre på, säger Rolf Landholm, kommunchef.

Kommunen kommer i första hand att prioritera de områden som är mest akuta vid en oväntad händelse med till exempel dricksvatten. Det kan till exempel vara äldreboenden och förskolor. Större delen av invånarna kan få vänta lite längre. Var och en kan med enkla medel bli bättre förberedda på en oväntad händelse.

– Det finns många sätt att vara förberedd. Dels ha rätt saker hemma, men också diskutera med sina närmaste hur man ska agera, säger Pär Aleljung.

Här är några saker som är bra att tänka på när det gäller vatten:

  • I Falkenberg kommer du så fort det är möjligt att hitta aktuell information om händelsen på www.vivab.infolänk till annan webbplats och www.falkenberg.selänk till annan webbplats och även respektive organisations Facebook-sida
  • Ha dunkar hemma för att kunna hämta vatten från tankar
  • Har du egen brunn, ha gärna en manuell lösning för att ta upp vatten
  • Om vattnet luktar eller smakar konstigt, ta reda på vad som är orsaken och om det kan åtgärdas, till exempel genom kokning

Det finns förstås många andra sätt att förbreda sig på: ha mat hemma som tål rumstemperatur, ha ficklampa med batterier och stearinljus redo och gärna tillgång till en radio med batterier. Läs gärna mer på länkarna intill.

Sidan uppdaterad: 2016-01-27